Ano ang Panindigang-KaPilipinuhan?

Panindigang-kaPILIPINUhan (sa Ingles ay katumbas ng “commitment to FILIPINOsoulfulness”) ay ang napapanahong panawagan ng mga Pilipino ng ating henerasyon maging saan man naroroon.

Sinasaad ng panatang makabayan na “Paglilingkuran ko ang aking bayan nang walang pag-iimbot at nang buong katapatan.Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino, sa isip, sa salita at sa gawa.”

Pero sino ang lubusang makakaunawa sa “tunay na Pilipino”?: Papaano magsisikap at maninindigan kung di lubusang kilala at nauunawaan ang pagka-Pilipino? Ano nga ba ang pagkapilipino sa ISIP? Ano ang pagkapilipino sa WIKA? Papaano ang pagkapilipino sa GAWA?

Alam natin na ang salitang Pilipino ay mula sa Las Islas Felipenas, pinangalanang pagparangal kay Prinsipe Felipe ng mga kastila sa ating kapuluan. Sa mahabang panahon ang mga tao sa kapuluan ay dumaan sa mahabang kasaysayan ng pamayanan, nabuo sa bayan at tumungo sa bansa. Ang Inang Bayan ay higit na kilala ngayon na bansang Pilipinas, at ang mga mamamayan ay nakilala bilang mga Pilipino.

Bagamat hindi orihinal o katutubong termino ang PILIPINO at hindi maikaila na may bahid ito ng kolonyalismo. Papaano tatanawin ang “tunay na Pilipino”? Ang pagkataong Pilipino ay may tatlong sangkap – ang panLABAS, panLOOB at pangLALIMan. Mayroon pagkakaiba halimbawa ang taong makabayan sa nasyonalista. Mayroon bang pagkakaiba? Mayroong pantayo, pangkami at pansilang pananaw sa kasaysayan.

Sa ibang bansa, tulad ng US, higit na naging masalimuot ang pagkaPilipino dahil ikinakabit ito sa mga kategoryang pulitikal tulad ng Asian-American, Filipino American. Tulad ng tubig sa baso, papaano ito susuriin, may kulang pa (half-empty) o di pa puno (half-full)? Umiiral at laganap ang identity crisis. Ganoon pa man, mayroon ding umuusbong na identity awareness movement na nakapaloob sa civil at human rights movement nuon man at magpahanga ngayon.

Kung may puna o nakikitang di mabuti at kahinaan sa Pinoy, sinasabi na “Pinoy kasi” o kung pinagmamalaki naman ang pagkaPilipino, “Iba ang Pinoy.” Ano pagkakaiba ng dalawang kataga?

Bakit madalas tinatanong sa kapwa natin Pilipino kapag ito ay nakipagsapalaran at nangibangbayan tulad sa Amerika, “Pilipino ka PA ba o Amerikano ka NA? Dahil ba sa kinagisnang dunong ng Pilipino na kapag lumabas ka sa iyong pook (o looban), nababahala sila (ang mga naiwan) na baka ka magbago at makakalimutan mo ang pinaggalingan mo? Ito ba ang nais ipaabot ng tanong na PA, at kaiba sa NA?

Kung ganoon nga ating pang-unawa, bakit hindi natin tinatanong sa ating sarili at lalu na sa mga taong kumakatawan sa Pilipino tulad ng mga pulitiko at taong gobyerno, “Pinoy ka PA ba o banyaga/dayuhan NA?

Sa US pinalaganap ng aking yumaong kaibigan si Bulletx (Marasigan) kapag pinakilala niya ang sarili – “Ako ay PILIPINO mula sa lahing PILI (chosen) at PINO (refined).”

Ang ambag ko naman, ang kaibuturan (core) ng piLIPIno ay ang LIPI. Ang lipi ang ating angkan at ninuno mula sa pamayanan, bayan at bansa. Kaya’t kapag nagtagpo ang mga pinoy hinahanap ang KA (kabayan, kabalen, kamag-anak, kaibigan etc). Ang pakikipag-ugnayan sa ugat at paghahanap ng kapalagayang-loob. Ang loob at kaluluwa (kapwa) ang siyang soul ng Pilipino kaya’t iba ang “being Filipino,” o “Filipinoness” sa “Filipinosoulfulness.” Ang mga nauna ay pakikipag-kapwa at pakikitungo sa ibang tao, habang ang panghuli ay ang pagbabalik-loob at pagiging buo o pagpunta sa kaibuturan ng pagkatao.

Napapanahon ang pagpapatingkad ng ating KAPILIPINUHAN maging saan ka man. Madaling sabihin na Pilipino ka kahit saan, kahit kailan. Lamang, maging sa ating bayan, marami sa mga Pilipino ang nalilihis o nalilito sa kapilipiinuhan. “Madaling maging taong-Pilipino, mahirap magpakataongPilipino.” (Ano ang pagkakaiba ng tao at pagkatao?)

Sa madaling salita, kailangan ang paninindigan – ang panindigang-Kapilipinuhan! Kung papaano ito maisasagawa, maipapalaganap at maitataguyod, ito ang layon ng grupong ito sa FACEBOOK.

Halina at MAKIBAHAGI AT MAKITINDIG SA KAPILIPINUHAN.

Advertisements
Explore posts in the same categories: KaPilipinuhan sa Pangkalahatan

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: